Školská politika

Základním pilířem pro rozvoj školství v naší republice do roku 2030 je vytvořeno pět strategických linií. Kdy mezi nejdůležitější patří ta, kterou se má na všech stupních, od základního po vysokoškolské, změnit nejen způsob vzdělávání, ale velké změny by měly nastat i ve způsobu hodnocení. Rovněž obsah učiva by se měl postupně nahradit novějšími obory a směry. Druhá linie by měla zajistit do budoucna stejný přístup ke kvalitnímu vzdělání. Nejen studentům denního studia, ale i všem, kteří si chtějí svoje vzdělání doplnit v dospělém věku. Na to navazuje zvýšené financování, kterým se zajistí stabilita a jistota.

Studenti

Kterou studenti ocení jak při denním, tak při dálkovém studiu. Strategická linie, která má během dalších let zajistit podporu pedagogických pracovníků. Aby jim byla vytvořena finanční jistota v podobě dostatečně vysokého měsíčního platu. Což podpoří i další linii. Která má podpořit vzájemnou spolupráci a hlavně zvýšit počet odborných kapacit. Bez kterých se nově nastartované školství rozhodně kupředu posunout nedá. Školská politika je po mnohá leta opravdovým oříškem. Rychle se měnící doba přináší soustavně mnoho technických změn. Obzvláště počítače přinesly revoluci nejen pro studenty, ale i vyučující. Ministerstvo školství se proto rozhodlo pro zásadní kroky, kterými dojde k modernizaci převážně v těchto oborech. Kdy provzdušněné učivo umožní věnovat více času a pozornosti oborům, při kterých získají studenti dovednosti a postoje využitelné v následujícím osobním, profesním i občanském životě.

Moderní školství

Aby všechno do sebe zapadalo, do připravovaných změn budou zařazeny i děti předškolního věku. Mateřské školy, které tvoří předstupeň klasického vzdělávání, v současné době musí zajistit předškolní všem pětiletým dětem. Toto povinné vzdělávání je možné nahradit i individuálním či alternativním způsobem. V případě, že v Mateřské škole není dostatečná kapacita, je možné nechat dítě navštěvovat přípravnou třídu v speciální škole. Anebo zahraniční. Ve které lze započít i s výukou cizího jazyka. Což je před nástupem do základní školy další studijní prioritou.