Co je to lifestyle

Lifestyle je poměrně složitý a komplexní pojem. Kdybychom jej jednoduše přeložili, získáme dvě slova životní styl. Životní styl nejde nijak lehce vysvětlit. Jedná se celý soubor činností, aktivit a myšlenek, které uznáváme a podle kterých ve svém životě jednáme. Nejde jen o to, jaké jíme jídlo, zda jsem vegani, vegetariáni, frutariáni nebo cokoli jiného. Ale také všeobecně o to, co si o životě myslíme, jak by měl vypadat a co od něj očekáváme.

životní styl

Pokud chceme prorazit v oboru financí, asi si pravděpodobně jako trvalé sídlo nezvolíme farmu daleko na venkově. A přesně naopak, pod se v životě rádi starali o kupu zvířat, dětí a každý den s nimi chodili na vycházky po lese, pak asi nebudeme předpokládat, že se jednou odstěhujeme do středu rušného města. Většina dnešních lidí žije klasickým životem, který je více či méně zapojen do dění ve městech. Celá naše doba je příznačná svým zrychlujícím se tepem, což je nezdravé nejen pro naše tělo, ale také mysl. I proto se v poslední době objevují čím dál více různé návody a praktické rady ve formě knih, které zaručují, že s nimi se dá život prožít v klidu, s lehkostí a smyslem.

životní styl hygge

Jedním z těchto novodobých stylů, který si našel mezi lidmi své místo, je tzv. hygge. Jedná se o styl, který k nám přišel ze Skandinávie, přímo z Dánska. Pod tímto názvem si můžete představit styl života, kdy si v každém okamžiku snažíte najít něco krásného a převládajícím pocitem je pohoda. Hygge v sobě skrývá schopnost radovat se z maličkostí, které nám náš život vždy poskytuje. Jedná se o vděčnost, kdy uznáváme, že mnohé z toho, co máme, jsme si ani nijak nezasloužili, ani nevybojovali. To, že kniha přišla zrovna z Dánska má své opodstatnění, Dáni jsou dlouhodobě považováni za nejšťastnější a nejradostnější národ na světě s nejmenším výskytem depresí a sebevražd.