Co je důležité pro děti?


Co je pro vás domov?
Pro vÄ›tÅ¡inu lidí je to místo, kde se cítí v bezpeÄí, v klidu a kde si mohou dÄ›lat o chtÄ›jí. Mohou si popovídat s rodinou, Äíst si u sebe v pokoji knížku, sledovat filmy, pÅ™ipravit si nÄ›co dobrého, ale také je to místo, kde ÄlovÄ›k hledá pomoc a útoÄiÅ¡tÄ›, a to nejen v dÄ›tství, ale i v dospÄ›lém vÄ›ku. A je opravdu smutné, že tolik lidí pojem domov z dÄ›tství nezná.

rodiÄe a dÄ›ti

Říká se, že domov není ani tak místo, ale spíše pocit. Můžete být doma nÄ›kde kde nebydlíte, a stejnÄ› tak se nemusíte cítit doma s rodiÄi, kde žijete celý život. Pojem domov má od každého nÄ›co. Bohužel poslední roky je vidÄ›t, že rodiny se rozpadají. Může za to dostupnost nových partnerů díky sociálním sítím, neochota Å™eÅ¡it problémy a pracovat na nich a také nezralost pÅ™i narození dÄ›tí. Ne každý je pÅ™ipravený být rodiÄ, a nezralé osoby potom nepeÄují o dÄ›ti jak by mÄ›ly. Výsledkem jsou rodiny kde dÄ›ti trpí hádkami a nezájmem ze strany rodiÄů. Místo, kde dítÄ› Äekají jen hádky, výÄitky a prázdný žaludek, rozhodnÄ› není domovem.

Ten kdo pochází z nestabilního prostÅ™edí a zanedbané výchovy, jen těžko bude znát pojem domova, pokud se ho neujme nÄ›kdo kdo mu domov dá. To má zase za následek to, že tito lidé neví jak se mají starat nejen o sebe, ale pozdÄ›ji i o své dÄ›ti. A tak se kolobÄ›h opakuje. Jen zřídkakdy vidíme, že dítÄ› které vzeÅ¡lo z rozpadlé rodiny je schopné fungovat, jako by mÄ›lo láskyplný domov a milující rodiÄe.

rodina v kuchyni

Pokud se rozhodnÄ› mít dÄ›ti, udÄ›lejte vÅ¡echno pro to, abyste jim vytvoÅ™ili láskyplný domov. DítÄ› se cítí v bezpeÄí, ví že je milováno a že na nÄ›m záleží. Pro dítÄ› není nic horšího, než pocit, že se o nÄ›j nikdo nezajímá. Postarejte se o to, aby vaÅ¡e dÄ›ti domov mÄ›ly. Aby se k vám rády vracely i v dospÄ›losti. VÄ›nujte se jim a vytvoÅ™te si domov, kde bude klid, pohoda a vÅ¡echno bude fungovat jak má.