Stavíme nový dům na starých základech


Některé objekty typu rodinných domů, vystavěné v minulém století, nebo ještě dříve, na kamenné či betonové podezdívce, mohou posloužit k výstavbě nového objektu, jestliže jsou určené k demolici. Pokud jsou jejich základy dostatečně pevné a schopné unést i novostavbu, pak je to svým způsobem výhoda, neboť jste ušetřeni toho nejobtížnějšího, co každou stavbu provází, a sice výkopovým pracím a zhotovení základové desky. Některé základy mohou být i podsklepené, a právě sklep může být ideálním prostředím pro skladování ovoce a zeleniny.

demolice objektu

Pokud přivolaný statik posoudí, že je možné využít základové zdivo k nové stavbě, pak byste s tím měli obeznámit firmu, která provádí demoliční práce. Ta vám pak dle ceníku bouracích prací stanoví sazbu, jakou budete platit, a může se začít. Bourání budov ovšem obnáší určitá pravidla, a s nimi byste měli také obeznámit každého, kdo se v blízkosti staveniště vyskytuje.

stavební sutiny

Přísný zákaz vstupu – vyplatí se koupit plastové výstražné a zákazové bezpečnostní tabulky a umístit je před váš pozemek, aby každý, kdo se tu pohybuje, měl jasný přehled o tom, co se tu bude odehrávat. Dbejte zejména na to, aby se k demoličním pracím nepřibližovaly děti.

Domácí zvířata – ohrožena budou také volně pobíhající zvířata, a pokud máte například v sousedství domu na zahradě k dispozici voliéru s ptáky, slepičí kurník, holubník, psí boudu, kozí chlívek a podobné úkryty pro domácí zvířata, pak je musíte přenést do bezpečí, odkud na ně nemohou padat případné sutiny.

Odvoz sutin – vyklízecí a demoliční firma se postará i o odvoz všech typů sutin, vy byste pouze měli zajistit dostatečně prostorné parkovací místo, a jedná-li se o místo placené, například na pozemku města, pak se postarejte o zakoupení místa pro parkování ve formě parkovací výjimky, nejlépe minimálně pět týdnů předem.

RubrikyNezařazené